Home
Stem
De verkiezing
Doe mee
Contact
Winnaars
Planning
Partners

Reglement

Prijzen reglement

Prijzen reglement ‘Retailer of the Year The Netherlands’, Versie Mei 2021


1: Dit reglement is van toepassing op de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van Nederland’, ‘Webshop Award the Netherlands’ en ‘Retailer of the Year the Netherlands’ en de prijzen die we in verband met deze verkiezingen verloten aan consumenten, hierna te noemen ‘de actie’. Het reglement is opgezet door Q&A Insights BV, gevestigd te Amersfoort (hierna Q&A).

2: Deelname aan de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van Nederland’, ‘Webshop Award the Netherlands’ en ‘Retailer of the Year the Netherlands’ en aan de actie, is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van alle, bij de totstandkoming van deze actie, betrokken partijen.

3: De actie loopt van 27 mei 2021 tot en met 5 augustus 2021. Als de verkiezingsvragenlijst later start dan 27 mei 2021 (bijv. 2 weken later), om welke reden dan ook, dan schuiven de data in dit prijzenreglement ook allemaal net zoveel naar achteren toe (ook 2 weken later).

4: Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland, kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen indien uitvoering hiervan voor Q&A zeer moeilijk uitvoerbaar/niet mogelijk is.

5: Deelname vindt plaats op de daarvoor door Q&A aangegeven wijze. De deelnemer doet mee aan de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van Nederland’, ‘Webshop Award the Netherlands’ en ‘Retailer of the Year the Netherlands’ door op zijn favoriete (web)winkel te stemmen. Als de deelnemer een geldige tweede stem uitbrengt en als hij toestemming heeft gegeven voor deelname aan de actie, loot hij mee voor de 10 staatsloten. Je brengt een geldige tweede stem uit als je in de vragenlijst minimaal twee (web)winkels volledig hebt beoordeeld, een geldig emailadres hebt ingevuld en als je stem niet wordt afgekeurd door één van de fraude controles (zie artikel 7). De deelnemer maakt hiermee kans op staatsloten, d.w.z. dat het e-mailadres wordt meegenomen in de verloting van de staatsloten.

6: Iedere deelnemer die toestemming heeft gegeven voor deelname aan de actie maakt kans op staatsloten. Door meer (web)winkels te beoordelen, wordt de kans op het winnen van de prijzen groter. Worden twee(web)winkels beoordeeld, dan doet dit emailadres één keer mee in de prijstrekking, worden er drie (web)winkels beoordeeld, dan doet dit emailadres twee keer mee in de prijstrekking etc. Een deelnemer krijgt maximaal één staatslot toegekend. Als een deelnemer meerdere keren getrokken wordt heeft alleen de eerste trekking recht op één van de tien staatsloten.

7: In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Q&A zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen zonder opgaaf van reden.

8: Het prijzenpakket van deze actie bestaat uit:
10x Staatslot t.w.v. € 17,50 per lot

9: Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Q&A het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

10: Het aanwijzen van de winnaars gebeurt in week 45 van 2021 door Q&A. Prijswinnaars worden per e-mail geïnformeerd dat ze een staatslot hebben gewonnen.

11: Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De staatsloten kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. De winnaars ontvangen uiterlijk 15 januari 2022 persoonlijk bericht.

12: Prijswinnaars hebben vier weken de tijd om te reageren op het ontvangen bericht. Indien niet binnen de gestelde tijd wordt gereageerd, vervalt het recht op de prijs.

13: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Q&A.

14: Q&A is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die voort kan komen uit deze actie. Dit geldt ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet of technische storingen.

15: Alle intellectuele eigendommen op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Q&A.

16: Deze actie wordt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen georganiseerd door Q&A. Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan Q&A Insights BV, Printerweg 22 te Amersfoort secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker) of info@retaileroftheyear.nl.

Q&A Insights BV
Printerweg 22 3821 AD Amersfoort
Nederland
0031(0)332454637

17: De totstandkoming van dit reglement is uiterst zorgvuldig gedaan. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt Q&A geen aansprakelijkheid.